Bilietų rezervavimo sistemos "TROLIS" Ver.3.0 aprašymas

TROLIS 4 Versija jau išėjo! Kas naujo šioje versijoje

0. Bendra informacija

         TROLIS (Ticket Reservation On-Line Internet System) 3 versija - tai atnaujinta ir patobulinta bilietų rezervacijos sistema, kurią planuojama pradeti eksploatuoti nuo 2000 metų kovo 4 dienos. Palyginus su senąja TROLL'io versija, naujoje sistemoje pateikiama daug naujovių ir rezervacijos algoritmo patobulinimų. Sistema egzistuoja dabar keliuose variantuose: grafiniame, terminaliniame (Application Server režime) ir paprastame terminaliniame variantuose. Planuojama taip pat padaryti ir Internet'ini šios sistemos variantą.

         Nauja sistemos versija yra padaryta remiantis senąja versija, bet visi sistemos moduliai perrašyti iš naujo. Pasikeitė ir kai kurie vietų rezervavimo principai. Sistema pretenduoja būti greitesnė, patikimesnė ir paprastesnė naudojimui. Seni sistemos vartotojai turėtų greitai priprasti prie naujovių, o tie, kurie naudos grafinį sistemos interfeisą, pastebės kad ir grafiniame režime jie galės naudotis priprastomis klavišų kombinacijomis, ir kad iš esmės darbo stilius nedaug skiriasi nuo įprasto terminalinio. Toliau visur bus naudojami šie sutrumpinimai skirtingiems sistemos variantams žymėti:

         Keletas esminių sistemos naujovių:

         Tikuosi, kad darbas su nauja versija bus lengvai įsisavintas. Kaip parodė senos sistemos diegimas, vartotojams užtenka kelių valandų apmokymo, kad pradėti dirbti su nauja sistema.

         Apmokymas vyksta jau nuo dabar, jums gavus šio puslapio adresą ir įejimo slaptažodį.

         Visas pastabas ir pranešimus apie pastebėtas klaidas pageidautina siųsti e-mailu: vladas@prodata.lt - aš tikrinu pašto dėžutę kelis kartus per dieną. Taip pat man galima skambinti telefonais:

         8-26 341423 ir mobiliu 8-286 76486

1. Funkcinių klavišų panaudojimas sistemoje

         Sistemoje galioja vieningos kai kurių klavišų funkcijos, kurios gali priklausyti nuo sistemos varianto (GUI arba CHUI):

         Peržiūros formose ("brauzuose") kuriose atsiranda paieškos resultatai, o taip pat ir rezervavimo languose veikia klavišai:

2. Datų įvedimas

         Visos datos sistemoje įvedamos formatu "Metai - Mėnuo - Diena". Jeigu metams skirtos keturios pozicijos - butinai reikia įvesti pilnus metus su amžiaus skaičiais (pvz. 1998.12.12). Taškų ir kitų simbolių rinkti nereikia.

3. Pagrindinis sistemos meniu

         Iškart po sistemos paleidimo užprašomas agento pavadinimas ir jo slaptažodis. GUI ir CHUI/AS variantuose yra dar serverio IP adreso laukas, kuris išlieka po pirmo teisingo įvedimo.
Teisingai surinkus vartotoją ir slaptažodį atsiranda pagrindinis sistemos meniu.

         Sistemos meniu veikia kiek skirtingai CHUI ir GUI variantuose. Meniu susideda iš meniu punktų (kur vyksta visi veiksmai) ir submeniu, kurie susideda iš kitų meniu punktų ir gal būt kitų submenu. Įėjimui į juos naudojamas klavišas "Enter", grįžimui - "F4/Esc".

CHUI meniu:
         Kiekvienas meniu punktas ir submeniu turi dviejų-keturių raidžių abreviatūrą (trumpą priėjimą). Surinkus šį trumpinį apatinėje meniu eilutėje ir paspaudus "Enter", galima patekti į tą punktą iš bet kurios vietos ir po to grįžti ten, kur buvote.

GUI meniu ir langų veikimo ypatumai:
         GUI meniu viekia taip pat kaip ir bet kuris Windows sistemos meniu. Demesio! Kiekviena meniu punkto programą galima paleisti kelis kartus iš to paties meniu punkto! Visos jos veikia nepriklausomai! Tokiu būdu išsisprendžia kelių rezervacinių ekranų turėjimas vienoje programoje problema. Nereikia (ir negalima) paleidineti kitą sistemos kopiją, norint turėti kelis rezervacinius langus. (Pastaba: CHUI variante ir toliau tam reikia paleidinėti atskiras terminalines sesijas). Paleidžiant naują langą, senas sumažinamas į Windows Taskbar juostelę ir, norint jį iškelti, reikia paspausti į jo ikoną. Nepamirškitę apie sumažintus langus! Tai Windows sistema. Nepageidautina taip pat atidaryti tos pačios rezervacijos (booking'o) dvejuose languose vienu metu. Gali iškilti nesusipratimų, išsaugant juos.
Taip pat reikia turėti omenyje, kad esant bet kokiam atidarytam dialogui virš vieno lango, perėjimas į kitą langą yra neįmanomas iki Jūs uždarysite visus pirmo lango dialogus.

         Darbo su sistema pabaigai reikia surinkti "QUIT" ir paspausti "Enter", arba pasirinkti atitinkamą meniu punktą GUI režime. Kryžiuku GUI lange taip pat nedraudžiama naudotis.

         Dauguma agentų matys ne visą meniu hierarchija, o tiktai agentams skirtą submenu. GUI režime neleistini meniu punktai bus "pikos" spalvos ir neprieinami. Pagrindinis agento darbas vyks "Booking processing" meniu punkte. Užsakymų paieškai skirtas "Find booking..." punktas (CHUI meniu). Visi kiti punktai buvo ir senoje sistemoje (nors jie ir perrašyti naujai). Punktas "WHAT'S NEW ?" skirtas anonsams apie naujas sistemos galimybes ir pakeitimus. Šis aprašymas kaip tik kandidatas į šią vietą. Nerealizuoti punktai (Jus matysite - kurie) skirti tolimesniam sistemos vystymui. Dabartinis versijos numeris yra 3.0.1. Pagal versijos numerio pasikeitimą Jūs galėsite spręsti, kad sistemoje kažkas pasikeitė ir tuo metu vertėtų paskaityti punktą "WHAT'S NEW".

4. Booking processing (Užsakymo formavimo) punkto aprašymas

    4.1 Užsakymo suvedimas

         Užsakymo formavimo pagrindinis ekranas susideda iš meniu (GUI variante ji pakeičia ikonų eilutė, informacinės eilutės ir trijų langų. Ekrano apačioje rendasi pagalbos (statuso) eilutė.

         CHUI Ekrano viršuje randasi meniu, kuris pasiekiamas bet kuriuo metu paspaudus "F3" klavišą. Jame išvardintos visos pagrindinės užsakymo formavimo funkcijos. Beveik visos jos turi dubliuojančią klavišų kombinacija - CTRL plus raidė. Šias kombinacijas galima naudoti tiesogiai, neiškviečiant kiekvieną kartą meniu punkto. Pavyzdžiui, kad užfiksuoti booking'ą tereikia paspausti CTRL-B, o ticketing'ą - CTRL-T.

         Iškart žemiau meniu (arba po ikonomis) randasi informacinė eilutė. Joje pavaizduojama sekanti informacija:

         Visą kitą erdvę užima trys langai, kuriuose formuojama visa užsakymo informacija. Lange "Routes" įrašoma informacija apie užsakomus reisus. Lange "Places" parodomos ir pasirenkamos vietos. Lange "Passengers" įvedama visa informacija apie keleivius ir jų transporto priemones. Darbo metu ekrane gali atsirasti ir papildomų langų, tokių kaip "Ticket info" langas, kurie, atlikus reikiamas operacijas, uždaromi. Judėjimas tarp trijų langų ("Routes", "Places" ir "Passengers") vyksta ratu, spaudžiant "TAB" klavišą.

         Tik įėjus į užsakymo ekraną Jūs atsirandate "Routes" lange. Kad įvesti pirmą reisą reikia paspausti "Enter" arba "+" ženklą. Eilutėje atsiranda laukai: Dep.date (išvykimo data), Shp (Kelto triženklė abreviatūra), Line (Kelto linijos abreviatūra) ir Time (išvykimo laikas). Išvykimo data būna užpildyta šiandienos data; jeigu reikia įvedate savo reikiamą data. Kelto pavadinimą galima pasirinkti paspaudus "F1" klavišą arba õvedus nuo vienos iki trijų jo pavadinimo raidžių. Kelto pavadinimo įvedimas nėra būtinas ir įvedamas tik tada, kada Jūs norite surasti tik konkretaus kelto reisus. Paskutinis reiso pasirinkimo etapas - kelto linijos įvedimas. Kelto linijos žymimos pagal pirmas dvi uostamiesčių raides, pvz. Klaipėda - KL, Stokholmas - ST, Kilis - KI. Linija įvedama nurodant uostamiesčių porą: KL-ST, KL-KI ir pan. Paspaudus "F1" išvedamos visos egzistuojančios keltų linijos. Surinkus, arba suradus linija ir paspaudus "Enter" Jums bus išduotas šios linijos reisų sąrašas su išvykimo datomis ir keltų pavadinimais. Saraše taip pat galima pamatyti bendra kiekvieno reiso laisvų vietų skaičių. Jūs pasirenkate norimą reisą ir spaudžiate "Enter". Jeigu pasirinkto reiso data neatitinka Jūsų anksčiau nurodytą datą - reiso data pasikeis. Paspaudus dar kartą "Enter" Jūs baigsite formuoti reiso duomenis. Esant bet kuriame lauke, Jūs galite nutraukti reiso pasirinkimo procedūrą paspaudus "F4/Esc". Norint pridėti sekantį reisą paspauskite "+" klavišą. Norint ištrinti kurį nors reisą spauskite "-". Paspaudus "Enter" ant jau sudaryto reiso Jūs galite pakeisti reisą, nepamirštant apie tai, kad jeigu vietos senam reisui buvo jau rezervuoti jos bus atlaisvintos, kada Jūs užfiksuosite naują reisą. Terminas "Užfiksuoti" čia ir toliau reiškia, kad Jūs darote "Booking" arba "Ticket" (CTRL-B arba CTRL-T). Tai panašu į "Save" funkciją Microsoft Word redaktoriuje. GUI režime visas klavišų funkcijas pakartoja ir atitinkami mygtukai. Taip vadinama "atvira data" realizuojama paspaudus "SPACE" (tarpo) klavišą išvykimo datos lauke. Šiuo atveju viskas vyksta kaip ir paprastam užsakyme, bet "fiksuojant" vietos nerezervuojamos ir tikras vietų rezervavimas atidedamas iki bus aišku, kokiu reisu keliaus keleiviai. Tuomet koreguojama reiso informacija, įvedant konkrečią data ir dar kartą fiksuojant užsakymą.

    4.2 Bilieto informacijos suvedimas

         Po kiekvieno reiso įvedimo "Places" lange atsiranda informacija apie turimas vietas pagal kiekvieną kajučių kategorija. ōvedus visus reisus, galima pereiti prie konkrečių vietų nurodymo. Pasirinkite reisą ir paspauskite "TAB" klavišą. Jūs pateksite į "Places" langą. Klavišų "N" arba atitinkamu mygtuku galima pereiti nuo vieno reiso prie kito, negrįžtant atgal į "Routes" langą. Pasirenkant norimą kajučių kategoriją paspauskite "Enter" ir įveskite du skaičius. Pirmas skaičius - tai bendras šia kategorija vykstančių keleivių skaičius. Antras - keleivių skaičius, užsakančius pilnas kajutes "ekskliuzyvu" (t.y. visas vienos kajutės vietas). Įvedus abu skaičius "Passenger" lange atsiranda tiek tuščių eilučių, kiek Jūs nurodėte pirmame skaičiuje. Bendras ekskliuzyvinių vietų skaičius nurodomas "cabin" kolonėlėje per ženklą '/'. Įvesti vietas pageidautina iškarto visiems reisams ir kajučių kategorijoms, nors Jūs turite galimybę prideti papildomas vietas bet kuriuo metu vėliau. Papildomos vietos pridedamos analogiškai paspaudus "Enter" atitinkamoje eilutėje ir įvedus papildomų vietų skaičių.

Šioje sistemos versijoje, skirtingai nuo senos, pirmame vietų skaičiaus lauke (Places lange) galima įvesti papildomą informacija (specialius požymius). Šių požymių reikšmės dabartiniu metu yra tokios:

         Baigus formuoti vietas galima pereiti prie keleivių informacijos įvedimo. Jeigu Jūs esate "Places" lange paspauskite "TAB" klavišą ir Jūs pereisite į "Passengers" langą. Kiekviena eilutė šiame lange skirta vienam keleivui. Keleivio informacija įvedama ir koreguojama paspaudus "Enter" atitinkamoje eilutėje. Atsiranda keleivio informacijos įvedimo forma. Kiekvienas laukas šioje formoje gali būti keičiamas. Jeigu Jūs pakeisite kajutės kategoriją arba vietų skaičių (ekskliuzyvo požymis), jie taip pat bus pakeisti. Įvedant keleivio lytį, amžių, tautybę ir transporto priemonės tipą veikia "F1" klavišas pasirinkimui iš sąrašo. Transporto tipo sąrašą reikia iškviesti patiems, nes tuščias transporto tipo laukas reiškia kad keleivis neturi su savimi transporto priemonės.
Dėmesio! Norint ištrinti jau įvestą transporto priemonė, reikia transporto tipo lauke įvesti tarpus. Buvęs senoje sistemoje kodas NCR negalioja!.
Kelivio informacija ir atitinkamas vietas galima ištrinti paspaudus "-" klavišą. Nepamirškite šį veiksmą taip pat užtvirtinti išsaugojimu (Save Booking/Ticket).

    4.2 Bilieto informacijos suvedimas

         Po keleivių informacijos suvedimo galima pradėti suvedinėti bilietų informaciją. Ji gali būti reikalinga tik jau parduodant bilietus (ticketing) ir nereikalinga darant tik užsakymą (booking). Bilietų informacija iškviečiama paspaudus "T" raidę arba mygtuką "Ticket Info" atitinkamo keleivio eilutėje. Sudarant vieną bilietą daugiau negu vienam keleiviui reikia klavišu "M" arba "Mark" pažymėti juos. Norint pažymėti visus keleivius galima naudoti "A" arba "Mark All" mygtuku. Atsiranda bilietų informacijos langas. Jeigu bilietas naujas, atsidaro papildomas langas, kur Jums siūloma įvesti bilieto numerį, tarifą ir mokėjimo būdą. Programa bando atspėti tinkamiausią tarifą pagal reiso datą, agento valiutą, ir keleivio duomenis ir požymius. Jeigu siūlomas tarifas Jums netinka, arba Jūs naudojate grupini tarifą, paspaskite "F1" ir pasirinkite tinkamą tarifą. Paspaudus "Ok" arba "F2" bilieto opcijų langas užsidaro (jį veliau galima vėl atidaryti "Ticket Options" mygtuku, arba "O" klavišu) ir pagrindiniame bilieto informacijos lange atsiranda tiek eilučių, kiek keleivių Jus pažymėjote, įeidami į langą. Raidės "N" kairėje žymi tik ką susidariusias eilutes. Jeigu dėl kokių nors priežasčių sistema negali pritaikyti esamų tarifų, bus išvestas pranešimas: "Some Tariffs needs to be justified!", ir kainų vietoje stovės nuliai, o šalia klaustukai. Jūs galite rankiniu būdu koreguoti visas sumas nadodami klavišą "E" arba "Edit". Kad išsaugoti įvestą informaciją spauskite "F2" arba "Ok". Jeigu nenorite išsaugoti - spauskite "F4/Esc" arba "Cancel". Sistema paklaus - ar tikrai norite nesaugoti. DEMESIO! Visus pakeitimus bilieto informacijoje iš tikrųjų pakeičia tik "Save booking/ticket"!. Užsidarius bilieto informacijos langui, bilieto numeris atsiras prie atitinkamų keleivių. Norint prideti papildomą keleivį į jau esamą bilietą, reikia pažymėti bent vieną eilutę su šiuo bilietu ir papildomus keleivius. Atsidariusiame bilieto lange nauji keleiviai bus pažymėti "N" raide iš kairės.

Kartais norint grąžinti, arba perskaičiuoti bilietą (reforming), bilieto lange reikės pasinaudoti "Add Special" mygtuku, arba "S" klavišu. Atsidariusiame lange nurodomas operacijos tipas ir papildomos sumos (su plius arba minus ženklu). Šio tipo eilutės bilieto lange atrodys kiek kitaip, išsiskirdamos.

    4.2 Užsakymo išsaugojimas (patvirtinimas) ir kiti veiksmai

         Pakeitus užsakymo (booking) ir bilietavimo (ticketing) informaciją ją visada reikia užfiksuoti CTRL-B arba CTRL-T klavišų kombinacijomis, arba paspaudus atitinkamas ikonas GUI režime. Visi šie pakeitimai fiksuojami "istorijoje", kurią galima peržiūrėti paspaudus CTRL-S (arba GUI ikoną). Užsakymo ir bilietavimo anuliavimas vykdomas tik per viršutinį meniu, pasirenkant punktą Booking -> Cancel B/T (CHUI), arba atitinkamą GUI ikoną. Po anuliavimo Jūs dar galite pakartotinai įvykdyti užsakymą, bet vietos bus rezervuojamos iš naujo.

         Norint pradėti naują užsakymą paspauskite CTRL-N.

         Užsakymo sudarymo metu galima gauti papildomą informaciją apie visus reisus (CTRL-R), agentus (CTRL-A), galima įrašyti pastabas prie užsakymo (CTRL-E). GUI režime visa tai dubliuojama ikonomis viršutinėje lango eilutėje. Išėjimui iš užsakymo ekrano naudojamas CTRL-X. Prieš išeinant, arba prieš įvedant naują užsakymą, arba prieš surandant kitą (seną) gali atsirasti pranešimas kad Jūsų einamo užsakymo pakeitimai gali būti prarasti. Jeigu Jūs iš tikrųjų norite nefiksuoti jų spauskite "Y" (yes). Jeigu esate neįsitikinę - "N".

         Jūs galite atspausdinti klientui užsakymo patvirtinantį raštą naudodami CTRL-P arba printerio ikoną (GUI).

5. Užsakymų paieška

         CHUI režimas: Užsakymų paieška vykdoma iš pagrindinio meniu punkto "Find booking..." (AGFB). Įėjus į vidų atsiranda paieškos įvedimo forma. Surasti užsakymą galima pagal bet kurią sąlygą, įvedinėjant duomenis į bet kuriuos laukus. Net jeigu Jūs neužpildysite nė vieno lauko, sistema išduos visus užsakymus. Įvedus užsakymo numerį, iškarto bus pakrautas užsakymas, turintis tą numerį. Jeigu numeris nenurodomas - paieška bus vykdoma pagal kitas sąlygas. Šiuo atveju resultatai bus išvedami sąrašo pavidalu, iš kurio po to galima bus pakrauti pasirinktą užsakymą. Jeigu pirma data paliekama tuščia ji bus traktuojama kaip pati mažiausia (mažesnė už visas užsakymo datas), jeigu antra data bus tuščia ji bus traktuojama kaip didžiausia už visų užsakymų datas. Kelto linijos lauke kad pasižiūrėti visas galimas reikšmes, spauskite "F1". "Book.Status" lauką galima keisti rodyklėmis į viršų arba į apačią.

         Jeigu Jūs įvedate ką nors į "Last name" lauką sistema ieškos užsakymus pagal pavardę. Galimi įvedimo variantai: 1. Jūs įvedate pavardės pradžią. Šiuo atveju bus parodyti visi užsakymai, kur dalyvauja pavardės prasidedančios tomis raidėmis. 2. Galima naudoti ženklus "*" (žvaigždutė) ir "." (taškas). "*" reiškia bet kokį nežinomų raidžių skaičių (įskaitant ir nė vienos), "." reiškia vieną ir tik vieną nežinomą raidę. Pvz. Jeigu Jūs įvesite .AU* Jūs galite gauti pvz. tokias pavardes: SAULIS, LAURINKUS ir t.t.. Jeigu įvesite BRA.AUSK* - galie gauti BRAZAUSKAS ir BRASAUSKAS.

         Bet kuriuo atveju Jūs gausite sekanti ekraną su išrinktais užsakymais. Pasirinkus kurį nors ir paspaudus "Enter", Jūs užkrausite užsakymo ekraną, kuris jau buvo aprašytas anksčiau.

         Jeigu Jūs suklydote įvedant paieškos kriterijus ir praleidote (praėjote) kurį nors - paspaudę "F4" klavišą galite grįžti į pirmą lauką (numerio įvedimo). "F4" klavišo paspaudimas šiame lauke grąžins Jus į sistemos meniu.

         GUI režimas: GUI režime užsakymo paieška vykdoma paspaudus "CTRL-F", arba pasirinkus ikoną. Atsidaro papildomas dialogas, kur Jūs galite įvesti paieškos kriterijus. Paspaudus "Search" mygtuką arba "F7" gauti rezultatai atsiras paieškos lange. Pasirinkus atitinkamą rezultatą ir paspaudus "Enter" arba "GoTo booking" pasirinktas užsakymas bus pakrautas į užsakymo langą. Surasti paieškos rezultatai išsaugomi ir vėl atidarant paieškos langą (CTRL-F). Jie bus pakeisti naujais tik iš naujo įvykdžius paiešką (F7 - Search).

6. Kitos sistemos meniu funkcijos

         Be dviejų pagrindinių sistemos funkcijų (Užsakymo įvedimo ir paieškos) sistemos meniu turi taip pat žinynų peržiūrą (Registries), ataskaitų generavimą (Reports) ir keletą kitų informacinių punktų. Jų veikimas yra gana akivaizdus, todėl šioje trumpoje dokumentacijoje vietos jiems neatsirado :-)


CopyRight (C) 1998-2000, Vladas Saulis, PRODATA, 2000.02.27